Om Bas

Lite kortfattat om Bas:

 • En grundläggande utbildning för nyanlända på studieväg 1.
 • Eleverna har 0-6 års skolgång från sitt hemland och många kan inte läsa och skriva på sitt modersmål.
 • En samlad dag 9-15 där eleverna slipper åka mellan olika aktiviteter.
 • Ursprungligen ett samarbetsprojekt mellan sex kommuner i Stockholms län: Södertälje, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Värmdö. Numera permanent i Södertälje, Märsta och Järfälla.
 • Projektet startade i april 2013 och var finansierat till 30/6 2014. Vi hade en spridningskonferens 9/5 2014 och är som sagt nu permanentat på tre ställen. Bas har en styrgrupp med bl.a. rektorer från de kommuner som är med plus några från kommuner som gärna vill starta Bas i Stockholms län.
 • Bas i Södertälje består av: fem lärare, tre modersmålsstödjare och från januari 2015 en arbetsmarknadskonsulent på heltid. Vi har närmare 45 elever i tre grupper.
 • När man slutar på Bas får man med sig:
 1. SFI-betyg för A- eller B-nivån.
 2. Intyg på avklarade Bas-moment i matematik och omvärldskunskap.
 3. Intyg på arbetslivskompetenser.

Framgångsfaktorer:

 • Sammanhållen verksamhet i fasta grupper = mindre stress
 • Fler timmar per vecka – ca 30 i jämförelse med 15 på vanlig SFI
 • Hög närvaro (ca 85%)
 • Modersmålsstödjare
 • Suggestopedi för det muntliga
 • Praktiskt orienterad undervisning med många studiebesök = lärande i verkligheten
 • Tid för undervisning i samhällsorientering, matematik och om svensk arbetsmarknad
 • Fokus på hälsa och rörelse (Hälsokommunikatörerna)
 • Vi jobbar med arbetslivskompetenser
 • iPads, Smartboard och datorer i undervisningen
 • Hög trivsel och alla blir sedda
 • Engagerade och kunniga lärare som ges möjlighet och tid att utvecklas

Så här tycker eleverna:

 • Jag lär mig bättre här.
 • All skola på samma ställe = mindre stress.
 • Bra med modersmålsstödjare som hjälper mig att förstå.
 • Suggestopedi är bra för det muntliga.
 • Bra med många studiebesök och att lära sig ”från verkligheten”.
 • Bra med iPads som låter mig jobba i min egen takt.
 • Bra att vi också lär oss matematik, om samhället, om arbetslivet, om hälsa etc.

Några citat från våra elever:
”När jag kom var jag blind (= kunde ingen svenska) men nu har jag öppnat ena ögat!”

”Jag har fått en skatt i huvudet som jag inte vill tappa bort!”

”Människor är som handens fingrar, lika men ändå olika.”

”I Sverige är jag både mamma och pappa.
Och så tycker de att jag ska jobba och gå i skolan också.”

Vill du läsa mer? Klicka då på länken till vår broschyr och läs mer om bakgrunden till projektet.

Bas Broschyr

Här är en länk till en presentation med mer bilder.

Presentation av Bas